הדפסה: לכל איש יש שם

הדפסה

לכל איש יש שם, כתבה המשוררת זלדה. פעילות זו סובבת סביב החיבור לכמות הבלתי נתפסת של 6 מיליון יהודים שנספו בשואה. הפעילות דורשת הכנה קצרה בלבד ומיועדת למקומות עבודה גדולים בהם יש חדרי ישיבות או אודיטוריומים בהם ניתן לערוך את ההקראה בשעות שונות במהלך היום.

זמן פעילות כחצי שעה, מתאים ל-אין הגבלה על כמות אנשים


הכנות מראש

תוכן האירוע